JORDARBEJDE

JORDARBEJDE

JORDARBEJDE

 

I mere end 25 år har vi arbejdet med jord og udført mange forskelligartede opgaver indenfor:

 • Afrømning og indbygning af muld
 • Afgravning og indbygning af råjord
 • Terræn regulering
 • Nyetabkering eller oprensning af eksisterende søer
 • Opbygning af sandpuder
 • Opbygning af vejkasser
 • Opgravning for rand- og punktfundamenter
 • Opgravning for kloak- og drænledninger
 • Indbygning og afretning af fyldsand og kapillarlag

 

Vi er leveringsdygtige i:

 • Alt indenfor sand, grus og sten
 • Asfalt- og betonknus
 • Enten tippet eller grabbet af med kran (12 m. rækkevidde)

 

Vi kan også:

 • Være din kontakt til lokale myndigheder
 • Læsse og bortkøre overskudsjord og byggeaffald
 • Rådgive og vejlede, hvis du er en ”gør-det-selv-mand”

 

… og så har vi:

 • Nogle dygtige medarbejdere
 • Det nødvendige materiel
 • Mod på at udføre enhver opgave, stor som lille

ENTREPRENØR HANS JØRN JØRGENSEN

Koldingvej 513 | 7100 Vejle | Tlf.. 2027 3633 | info@hansjornjorgensen.dk