KLOAKARBEJDE

KLOAKARBEJDE

KLOAKARBEJDE

 

Som autoriseret kloakmester udfører vi:

 • Indvendig kloak og afløb i gulv
 • Udvendig kloak herunder brønde og nødvendige udskillere
 • Tilslutning til hovedkloak
 • Afløb for tagvand
 • Omfamgsdræn

 

Vi laver også:

 • Pileanlæg
 • Nedsivningsanlæg
 • Mini rensningsanlæg
 • TV- inspektion
 • Reparation af kloak, efter fx rotteskader (forsikringsskader)
 • Punktrenovering af eksisterende kloakledning

 

Vi kan også:

 • Være din kontakt til lokale myndigheder

 

… og så har vi:

 • Nogle dygtige medarbejdere
 • Det nødvendige materiel
 • Mod på at udføre enhver opgave, stor som lille

 

Alt arbejde udføres selvfølgelig efter gældende love og normer og gennem vort medlemskab af brancheforeningen, er vi tilsluttet en kvalitetssikringsordning, der omfatter såvel materialer som udført arbejde.

 

KVALITETSSIKRING = din sikkerhed for veludført arbejde!

ENTREPRENØR HANS JØRN JØRGENSEN

Koldingvej 513 | 7100 Vejle | Tlf.. 2027 3633 | info@hansjornjorgensen.dk