Kloakarbejde

Kloakarbejde


Som autoriseret kloakmester udfører vi:

 • Indvendig kloak og afløb i gulv
 • Udvendig kloak herunder brønde og nødvendige udskillere
 • Tilslutning til hovedkloak
 • Afløb for tagvand
 • Omfamgsdræn


Vi laver også:

 • Pileanlæg
 • Nedsivningsanlæg
 • Mini rensningsanlæg
 • TV- inspektion
 • Reparation af kloak, efter fx rotteskader (forsikringsskader)
 • Punktrenovering af eksisterende kloakledning


Vi kan også:

 • Være din kontakt til lokale myndigheder


Det bidrager vi med

 • Nogle dygtige medarbejdere
 • Det nødvendige materiel
 • Mod på at udføre enhver opgave, stor som lille


Alt arbejde udføres selvfølgelig efter gældende love og normer og gennem vort medlemskab af brancheforeningen, er vi tilsluttet en kvalitetssikringsordning, der omfatter såvel materialer som udført arbejde.


KVALITETSSIKRING = din sikkerhed for veludført arbejde!

HJJ_kloak01
IMG_1065
Topbillede_kloak
HJJ_header_kloak
HJJ_kloak02